Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Obligaties 

In 2022 zullen obligatiebeleggers echt anders moeten gaan denken

Anders denken in 2022

In 2022 zullen obligatiebeleggers echt anders moeten gaan denken. De spelregels van het afgelopen decennium veranderen. Dit jaar zal in het teken staan van de potentiële risico's van marktvolatiliteit, hogere rente en liquiditeitsverkrapping. Hoewel de omgeving waarschijnlijk uitdagend zal zijn, verwacht Husain dat er zich op een gegeven moment mooie koopkansen zullen voordoen op de obligatiemarkten. Het komt er dus niet alleen op aan de verwachte volatiliteitstoename het hoofd te bieden, maar ook te bepalen wanneer er een potentieel omslagpunt is. Over het geheel genomen denkt Husain dat dit klimaat gunstig is voor een flexibele benadering, die de nadruk legt op actief duration management en defensief afdekken om te diversifiëren ten opzichte van risicovolle beleggingen.

Beleggingsrisico 1 – Wees voorbereid op verkrapping 
De weg naar een hogere rente zal volatiel zijn omdat er onzekerheid bestaat over het tempo van de verkrapping en hoeveel centrale banken precies zullen meedoen. Zo lijkt de ECB terughoudend om nog dit jaar in te grijpen, maar als de stijgende inflatie haar daartoe dwingt, kan dat doorslaggevend blijken voor de obligatiemarkten. Het afbouwen van de balansen behoort ook tot de mogelijkheden; de Amerikaanse Fed heeft bijvoorbeeld al laten weten dat zij besprekingen heeft gevoerd over hoe zij dit proces denkt aan te pakken. Als echter meerdere centrale banken besluiten hun balansen tegelijkertijd af te bouwen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben omdat dit soort scenario's nog niet is getest op de obligatiemarkten.

Portfolio management: actief duration management wordt cruciaal 

Actief duration management zal cruciaal zijn in dit beleggingsklimaat. Met actief duration management kunnen beleggers tactisch reageren op verschillende marktomgevingen en -veranderingen. Het geeft beleggers ook flexibiliteit en speelruimte om potentieel voordeel te halen uit prijsanomalieën en dislocaties die zich in een volatiele omgeving kunnen voordoen.


Beleggingsrisico 2 - Obligatiemarkten zijn niet immuun voor volatiliteit 
Aangezien de wanbetalingen naar verwachting op een zeer laag niveau zullen blijven, zal het fundamentele klimaat voor obligaties dit jaar waarschijnlijk sterk blijven. Ondanks deze gunstige achtergrond zullen obligatiemarkten niet immuun zijn voor volatiliteit. Een belangrijke marktrisicofactor is het vooruitzicht dat de liquiditeitssteun afneemt naarmate de centrale banken hun QE-programma's afbouwen. Dit laatste zal waarschijnlijk leiden tot een verkrapping van de financiële condities, een ontwikkeling die turbulentie kan veroorzaken in risicogevoelige markten, zoals de obligatiemarkt.

Portfolio management: defensieve positionering en actief duration managament

Een defensieve benadering kan in dit beleggingsklimaat goed werken omdat afdekkingsstrategieën vaak worden ingezet om de volatiliteit te helpen opvangen. Een actief duration management is ook cruciaal gezien de durationrisico's waaraan obligatieportefeuilles kunnen zijn blootgesteld.


Beleggingsrisico 3 - aandelen-obligatiecorrelaties veranderen
Beleggers gaan er vaak van uit dat obligaties een diversifiërende beleggingscategorie zijn die doorgaans goed presteert wanneer aandelenmarkten in sell-off modus gaan. Dit heeft ertoe geleid dat staatsobligaties vaak worden gebruikt als de primaire bron van risicobeperking om portfolio’s in balans te houden. Bij de huidige koersen zullen staatsobligaties echter veel minder doeltreffend zijn als diversificatiemiddel dan voorheen het geval was. Bovendien moeten beleggers niet uit het oog verliezen dat de verhouding tussen aandelen en obligaties niet altijd constant is. In de jaren negentig bijvoorbeeld was de correlatie tussen de twee positief. Husain denkt dat een terugkeer naar deze dynamiek in 2022 niet moet worden uitgesloten. De markten zullen aanzienlijke veranderingen ondergaan naarmate de monetaire steun wordt teruggeschroefd, dus het is aannemelijk dat zowel obligaties als aandelen dit jaar af en toe gelijktijdig in de verkoop gaan.

Portfolio management - breed inzetten van alle instrumenten 

Een brede portfoliobenadering waarbij het volledige instrumentarium wordt ingezet, inclusief de valuta- en derivatenmarkten, kan helpen om de risico's in een portefeuille in evenwicht te brengen en te beperken.

Hoe dit zich ontwikkelt, zal veel belangrijker zijn dan de economische prognoses, aangezien juist het agressieve beleid van de centrale banken er in de eerste plaats toe heeft bijgedragen dat de obligatierente zo laag is. De terugtrekking van centrale banken heeft grote gevolgen, zoals een verkrapping van de liquiditeit, grotere marktvolatiliteit en hogere rente.

Daarnaast zullen de overheden wereldwijd hun pandemische steunprogramma’s afbouwen. De samenloop van deze factoren zal de rente op de meeste staatsobligaties opdrijven. In reactie hierop zullen obligatiebeleggers wellicht een bredere, flexibelere aanpak moeten volgen die de nadruk legt op actief duration management. Arif Husain, Head of International Fixed Income, bij T. Rowe Price gaat in op drie beleggingsrisico’s voor obligatiebeleggers.

2022 kan een achtbaanrit worden voor obligatiebeleggers. Na meer dan een decennium van monetaire stimulering zullen de belangrijkste centrale banken waarschijnlijk een stapje terug doen. 

zonder veiligheidsrand

Een achtbaan

Anders denken in 2022

In 2022 zullen obligatiebeleggers echt anders moeten gaan denken. De spelregels van het afgelopen decennium veranderen. Dit jaar zal in het teken staan van de potentiële risico's van marktvolatiliteit, hogere rente en liquiditeitsverkrapping. Hoewel de omgeving waarschijnlijk uitdagend zal zijn, verwacht Husain dat er zich op een gegeven moment mooie koopkansen zullen voordoen op de obligatiemarkten. Het komt er dus niet alleen op aan de verwachte volatiliteitstoename het hoofd te bieden, maar ook te bepalen wanneer er een potentieel omslagpunt is. Over het geheel genomen denkt Husain dat dit klimaat gunstig is voor een flexibele benadering, die de nadruk legt op actief duration management en defensief afdekken om te diversifiëren ten opzichte van risicovolle beleggingen.

In 2022 zullen obligatiebeleggers echt anders moeten gaan denken

Beleggingsrisico 1 – Wees voorbereid op verkrapping 
De weg naar een hogere rente zal volatiel zijn omdat er onzekerheid bestaat over het tempo van de verkrapping en hoeveel centrale banken precies zullen meedoen. Zo lijkt de ECB terughoudend om nog dit jaar in te grijpen, maar als de stijgende inflatie haar daartoe dwingt, kan dat doorslaggevend blijken voor de obligatiemarkten. Het afbouwen van de balansen behoort ook tot de mogelijkheden; de Amerikaanse Fed heeft bijvoorbeeld al laten weten dat zij besprekingen heeft gevoerd over hoe zij dit proces denkt aan te pakken. Als echter meerdere centrale banken besluiten hun balansen tegelijkertijd af te bouwen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben omdat dit soort scenario's nog niet is getest op de obligatiemarkten.

Portfolio management: actief duration management wordt cruciaal 

Actief duration management zal cruciaal zijn in dit beleggingsklimaat. Met actief duration management kunnen beleggers tactisch reageren op verschillende marktomgevingen en -veranderingen. Het geeft beleggers ook flexibiliteit en speelruimte om potentieel voordeel te halen uit prijsanomalieën en dislocaties die zich in een volatiele omgeving kunnen voordoen.


Beleggingsrisico 2 - Obligatiemarkten zijn niet immuun voor volatiliteit 
Aangezien de wanbetalingen naar verwachting op een zeer laag niveau zullen blijven, zal het fundamentele klimaat voor obligaties dit jaar waarschijnlijk sterk blijven. Ondanks deze gunstige achtergrond zullen obligatiemarkten niet immuun zijn voor volatiliteit. Een belangrijke marktrisicofactor is het vooruitzicht dat de liquiditeitssteun afneemt naarmate de centrale banken hun QE-programma's afbouwen. Dit laatste zal waarschijnlijk leiden tot een verkrapping van de financiële condities, een ontwikkeling die turbulentie kan veroorzaken in risicogevoelige markten, zoals de obligatiemarkt.

Portfolio management: defensieve positionering en actief duration managament

Een defensieve benadering kan in dit beleggingsklimaat goed werken omdat afdekkingsstrategieën vaak worden ingezet om de volatiliteit te helpen opvangen. Een actief duration management is ook cruciaal gezien de durationrisico's waaraan obligatieportefeuilles kunnen zijn blootgesteld.


Beleggingsrisico 3 - aandelen-obligatiecorrelaties veranderen
Beleggers gaan er vaak van uit dat obligaties een diversifiërende beleggingscategorie zijn die doorgaans goed presteert wanneer aandelenmarkten in sell-off modus gaan. Dit heeft ertoe geleid dat staatsobligaties vaak worden gebruikt als de primaire bron van risicobeperking om portfolio’s in balans te houden. Bij de huidige koersen zullen staatsobligaties echter veel minder doeltreffend zijn als diversificatiemiddel dan voorheen het geval was. Bovendien moeten beleggers niet uit het oog verliezen dat de verhouding tussen aandelen en obligaties niet altijd constant is. In de jaren negentig bijvoorbeeld was de correlatie tussen de twee positief. Husain denkt dat een terugkeer naar deze dynamiek in 2022 niet moet worden uitgesloten. De markten zullen aanzienlijke veranderingen ondergaan naarmate de monetaire steun wordt teruggeschroefd, dus het is aannemelijk dat zowel obligaties als aandelen dit jaar af en toe gelijktijdig in de verkoop gaan.

Portfolio management - breed inzetten van alle instrumenten 

Een brede portfoliobenadering waarbij het volledige instrumentarium wordt ingezet, inclusief de valuta- en derivatenmarkten, kan helpen om de risico's in een portefeuille in evenwicht te brengen en te beperken.

zonder veiligheidsrand

Een achtbaan

Hoe dit zich ontwikkelt, zal veel belangrijker zijn dan de economische prognoses, aangezien juist het agressieve beleid van de centrale banken er in de eerste plaats toe heeft bijgedragen dat de obligatierente zo laag is. De terugtrekking van centrale banken heeft grote gevolgen, zoals een verkrapping van de liquiditeit, grotere marktvolatiliteit en hogere rente.

Daarnaast zullen de overheden wereldwijd hun pandemische steunprogramma’s afbouwen. De samenloop van deze factoren zal de rente op de meeste staatsobligaties opdrijven. In reactie hierop zullen obligatiebeleggers wellicht een bredere, flexibelere aanpak moeten volgen die de nadruk legt op actief duration management. Arif Husain, Head of International Fixed Income, bij T. Rowe Price gaat in op drie beleggingsrisico’s voor obligatiebeleggers.

2022 kan een achtbaanrit worden voor obligatiebeleggers. Na meer dan een decennium van monetaire stimulering zullen de belangrijkste centrale banken waarschijnlijk een stapje terug doen. 

Obligaties